Thuy Nga Paris By Night 80

- Xuan Que Ta (Nhat Trung) - Nhu Quynh, The Son, Luong Tung Quang, Tam Doan
- Xuan Mong Cho (LV Minh Chau)

PosterPBN81.jpg nuadoihuongphan.jpg pbn80.jpg poster79.jpg DVDPBN78_Poster_large.jpg
Rate this file (No vote yet)
NQ Starlight © 2010. Web/Graphics: VKH Designs vuongkhanhhung@gmail.com )